Postęp prac

Luty 2012

ROBOTY DROGOWE:
Sumaryczne zaawansowanie robót drogowych na trasie autostrady A2 na całym odcinku wynosi:

- wzmocnienie materacem – 18 835m (94%) -  w styczniu wynosiło 94%
- nasypy – 17 150m (86%) - w styczniu wynosiło 86%
- warstwa mrozoochronna – 31 990m (80%) – w styczniu wynosiło 80%
- warstwa stabilizowana cementem – 21 240m (53%) – w styczniu wynosiło 53%
- podbudowa z kruszywa łamanego – 18 960m (47%) – w styczniu wynosiło 47%
- podbudowa z betonu asfaltowego – 14 760m (37%) – w styczniu wynosiło 37%
- warstwa wiążąca – 7 255m (18%) – w styczniu wynosiło 18%
- ściek krawędziowy – 9 930m (25%) – w styczniu wynosiło 25%
Wykonawca prowadził prace porządkowe na Placu Budowy oraz prace przygotowawcze przy obiekcie WD-279.

ROBOTY MOSTOWE:
WD-271 – Montaż deskowania skrzydeł i ścianek żwirowych;
WD-272 – Sprzątanie pod obiektem; Demontaż namiotów; Pompowanie wody;
MA-273 – Sprzątanie pod obiektem; Pompowanie wody; Przygotowanie do izolacji;
WD-274 – Sprzątanie pod obiektem; Przenoszenie słupa PGE; Montaż zbrojenia oraz deskowania skrzydeł i ścianek żwirowych; Pompowanie wody;
WD-275 – Sprzątanie pod obiektem; Izolacja cienka przyczółków i skrzydeł;
MA-276 –Sprzątanie pod obiektem, Wywóz kontenerów, odśnieżanie ustroju nośnego; Zbrojenie oraz deskowanie kieszeni ustroju nośnego; Przygotowanie do izolacji skrzydeł i przyczółka;
MA-276A – Brak robót;
MD-276B – Brak robót;
WD-277 – Betonowanie bloków kotwiących; Pielęgnacja betonu;
WD 277A –Deskowanie skrzydełek – II etap – podpora A; Betonowanie bloków kotwiących; Pielęgnacja betonu;
WD-279 – Zbrojenie wnęk dylatacyjnych na podporze A i C; dylatacji; Zbrojenie i deskowanie dylatacji; Betonowanie kap chodnikowych; Pielęgnacja betonu;
MD-280A – Wykonanie szalunków podwieszanych pod gzymsy;
MA-280 – Deskowanie gzymsów kap chodnikowych; Montaż desek gzymsowych; Zbrojenie dylatacji;
WD-281 –Prefabrykacja zbrojenia płyt przejściowych;
WD-282 – Inwentaryzacja materiałów na placu budowy;
MA-283 – Montaż wsporników pod szalowanie kap chodnikowych; Szalowanie kap chodnikowych – nitka Warszawa; Piaskowanie ustroju nośnego – nitka Warszawa; 
WD-284 –Szalowanie i zbrojenie ścianki żwirowej w osi A; Zbrojenie i szalowanie gzymsów skrzydeł w osi D;
MA-285 – Brak robót;
WD-286 – Zbrojenie i szalowanie ścianki żwirowej podpory w osi C; Szalowanie gzymsów na skrzydełkach podpory w osi C;
WA-287 – Szalowanie ścianki żwirowej w osi D; Montaż zbrojenia ścianki żwirowej w osi A;
Piaskowanie ustroju nośnego nitka Poznań; Szalowanie ścianki żwirowej podpora D1 i D2; Montaż zbrojenia ścianka żwirowa w osi A.
MA-288 – Montaż wsporników pod szalowanie kap chodnikowych; Szalowanie i zbrojenie ścianek żwirowych; Wyciąganie płyt drogowych spod ustroju nośnego; Zbrojenie i szalowanie ścianki żwirowej w osi B; Wykonanie szalunków podwieszanych pod gzymsy; Betonowanie wnęk kotwiących na belkach ustroju;
KP1 – Brak robót;

ROBOTY BRANŻOWE:
- w zakresie robót melioracyjnych: prowadzone były prace na rowach melioracyjnych;
 

Styczeń 2012

Roboty drogowe - sumaryczne zaawansowanie wynosi:
- wzmocnienie materacem – 18 605m (94%) - w grudniu 2011r. wynosiło 88%
- nasypy – 17 150m (86%) - w w grudniu 2011r. wynosiło 80%
- warstwa mrozoochronna – 31 990m (80%) – w grudniu 2011r. wynosiło 74%
- warstwa stabilizowana cementem – 21 240m (53%) – w grudniu 2011r. wynosiło 46%
- podbudowa z kruszywa łamanego – 18 960m (47%) – w grudniu 2011r. wynosiło 41%
- podbudowa z betonu asfaltowego – 14 760m (37%) – w grudniu w grudniu 2011r. wynosiło 36%
- warstwa wiążąca – 7 255m (18%) – w grudniu 2011r. wynosiło 18%
- ściek krawędziowy – 9 930m (25%) – w w grudniu 2011rr. wynosiło 25%

Roboty mostowe
WD-271 – Wywóz deskowania i rusztowania; Pompowanie wody; Sprzątanie budowy, Przygotowanie podłoża wokół przyczółków; Montaż zbrojenia oraz deskowania skrzydeł i ścianek żwirowych;
WD-272 – Wywóz deskowania i rusztowania; Pompowanie wody; Sprzątanie budowy; Ustawienie namiotu oraz przygotowanie do rozpoczęcia izolacji przyczółka; Deskowanie kieszeni; Betonowanie kieszeni;
MA-273 – Wywóz deskowania i rusztowania; Pompowanie wody; Sprzątanie budowy; Zbrojenie i deskowanie kieszeni; Wywóz paneli; Betonowanie kieszeni;
WD-274 – Demontaż oraz wywóz deskowania i rusztowania; Pompowanie wody; Sprzątanie budowy; Betonowanie kieszeni; Wywóz paneli;
WD-275 – Wywóz deskowania i rusztowania; Pompowanie wody; Sprzątanie budowy; Izolacje przyczółków; Betonowanie kieszeni; Zasypki;
MA-276 – Wywóz deskowania i rusztowania; Pompowanie wody; Sprzątanie budowy; Ustawienie namiotu oraz przygotowanie do rozpoczęcia izolacji przyczółka; Izolacje przyczółków; Betonowanie kieszeni; Zasypki;
MA-276A –Zbrojenie płyt przejściowych;
MD-276B – Przerwa technologiczna.
WD-277 – Zasypki za przyczółkami; Izolacja przyczółków; Deskowanie, zbrojenie bloków kotwiących; Deskowanie i zbrojenie ścianki zaplecznej II etap – Podpora A;
WD 277A – Demontaż rusztowania ustroju nośnego; Zasypki za przyczółkami; Deskowanie, zbrojenie i betonowanie skrzydełek – II etap; Profilowanie podłoża pod matę bentonitową; Rozbiórka deskowania ustroju nośnego, zbrojenie, deskowanie skrzydeł – II etap podpora A; Rozbiórka rusztowania ustroju nośnego; Zbrojenie i deskowanie bloków kotwiących; Zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej – Podpora C; Zbrojenie i deskowanie skrzydełka (gzymsów) II etap – Podpora A; Drenaż za przyczółkami;
WD-279 – Zasypki za przyczółkami; Montaż desek gzymsowych; Zbrojenie kap chodnikowych; Deskowanie ścianki zaplecznej – przyczółek B; Betonowanie ścianki zaplecznej – przyczółek A; Montaż dylatacji; Zbrojenie i deskowanie wnęk zewnętrznych;
MD-280A – Zabetonowano ustrój nośny;
MA-280 – Zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej i skrzydła - przyczółek B – nitka prawa; Betonowanie ścianki zaplecznej – przyczółek A; Deskowanie podwieszanego gzymsu zewnętrznego; Izolacja ścianki zaplecznej; Deskowanie kap chodnikowych;
WD-281 – Ukończenie rozbiórki szalunków ustroju nośnego; Zbrojenie i szalowanie ścianek żwirowych; Montaż podwieszenia platformy roboczej na wspornikach; Szalowanie i zbrojenie ścianek żwirowych; Rozbiórka platformy roboczej pod ustrój; Szalowanie i zbrojenie ścianek żwirowych w osi A i C;
WD-282 – Ukończenie rozbiórki szalunków ustroju nośnego; Zabetonowanie ścianek żwirowych; Wykonanie drenażu za przyczółkiem A i C; Zasypki za przyczółkami; Rozbiórka platformy roboczej;
MA-283 –Szalowanie i zbrojenie ścianek żwirowych; Zasypki za przyczółkami nad drenażem ( pod płyty przejściowe); Betonowanie ścianek żwirowych;
WD-284 –Szalowanie i zbrojenie ścianki żwirowej w osi A i D;
MA-285 – Zabetonowanie ścianki żwirowej; Zasypki za przyczółkami nad drenażem; Izolacje ścianek żwirowych;
WD-286 – Zabetonowanie wnęk kotwiących; Zbrojenie i szalowanie skrzydeł C etap II oraz wsporników skrzydeł A; Rozbiórka szalunków ustroju nośnego; Rozbiórka platformy z płyt drogowych pod ustrojem nośnym; Szalowanie ścianki żwirowej podpory w osi A; Rozszalowanie skrzydeł podpory w osi C;
WA-287 – Piaskowanie płyty ustroju; Rozbiórka szalunków ustroju nośnego; Zasypki za przyczółkami pod drenażem; Montaż zbrojenia ścianki żwirowej podpora D; Układanie drenażu za przyczółkiem A; Niwelacje podłoża pod ułożenie drenażu za przyczółkiem D;
MA-288 – Rozbiórka szalunków ustroju nośnego; Zasypki za przyczółkiem pod drenażem; Iniekcja po sprężaniu; Zbrojenie i szalowanie wnęk kotwiących; Wykonanie szalunków podwieszanych pod gzymsy;
KP1 – Wykopy pod stopy fundamentowe schodów S2 i S3; Wylanie chudego betonu B15; Montaż zbrojenia stóp; Roboty ziemne pod fundamenty pochylni nitka Poznań; Układanie izolacji ławy fundamentowej podpory S3 i S2; Zasypka ławy S3 i S2.

Postęp robót branżowych:
- w zakresie robót melioracyjnych prowadzone były prace na rowach melioracyjnych w zakresie ich wykonania i konserwacji.
- w zakresie kanalizacji deszczowej wykonywane były montaże wpustów, nadstawek i pierścieni po udostępnieniu frontów oraz zabezpieczane wykonywane fronty robót na okres zimowy;
- w zakresie robót elektrycznych wykonano cały zakres kolizji elektrycznych, z wyjątkiem kolizji 04nN, 05sN i 13nN.

 

Grudzień 2011

Roboty drogowe:
• na sekcji 1:
- wzmocnienie materacem – 6 685m
- nasypy – 6 355m
- warstwa mrozoochronna – 10 790m
- warstwa stabilizowana cementem – 8 000m
- podbudowa z kruszywa łamanego – 6 810m
- podbudowa z betonu asfaltowego – 5 720m
- warstwa wiążąca – 2 005m
- ściek krawędziowy – 3 680m
• na sekcji 2:
- wzmocnienie materacem – 5 255m
- nasypy – 4 400m
- warstwa mrozoochronna – 9 045m
- warstwa stabilizowana cementem – 6 840m
- podbudowa z kruszywa łamanego – 6 350m
- podbudowa z betonu asfaltowego – 5 540m
- warstwa wiążąca – 2 500m
- ściek krawędziowy – 3 250m
• na sekcji 3:
- wzmocnienie materacem – 5 730m
- nasypy – 5 175m
- warstwa mrozoochronna – 9 680m
- warstwa stabilizowana cementem – 3 450m
- podbudowa z kruszywa łamanego – 3 200m
- podbudowa z betonu asfaltowego – 3 100m
- warstwa wiążąca – 2 750m
- ściek krawędziowy – 3 000m.

Sumaryczne zaawansowanie robót drogowych na trasie autostrady A2 na całym odcinku wynosi ( stan na 31.12.2011r.):
- wzmocnienie materacem – 17 670m (88%) - w listopadzie 2011wynosiło 86%
- nasypy – 15 930m (80%) - w listopadzie wynosiło 73%
- warstwa mrozoochronna – 29 515m (74%) – w listopadzie 2011 wynosiło 60%
- warstwa stabilizowana cementem – 18 290m (46%) – w listopadzie 2011 wynosiło 44%
- podbudowa z kruszywa łamanego – 16 360m (41%) – w listopadzie 2011 wynosiło 36%
- podbudowa z betonu asfaltowego – 14 360m (36%) – w listopadzie 2011 wynosiło 30%
- warstwa wiążąca – 7 255m (18%) – w listopadzie 2011 wynosiło 16%
- ściek krawędziowy – 9 930m (25%) – listopadzie 2011 wynosiło 17%

Roboty mostowe:
WD-271 – Demontaż deskowania i rusztowania;
WD-272 – Demontaż deskowania i rusztowania;
MA-273 – Pielęgnacja betonu; Sprężanie ustroju nośnego, Iniektowanie; Demontaż deskowania i rusztowania; Wykonanie zasypek podpory A;
WD-274 – Demontaż deskowania i rusztowania;
WD-275 – Pielęgnacja betonu; Sprężanie ustroju nośnego; Demontaż deskowania i rusztowania;
MA-276 – Demontaż deskowania; Zbrojenie i deskowanie skrzydeł A1 i A2; Pielęgnacja betonu; Sprężanie ustroju nośnego; Iniektowanie ustroju nośnego – nitka prawa; Demontaż deskowania ustroju nośnego; Zbrojenie i betonowanie skrzydeł C1 i C2;
MA-276A –Zbrojenie płyt przejściowych – przyczółek A; Beton wyrównawczy pod płytę przejściową – przyczółek B.
MD-276B – Przerwa technologiczna.
WD-277 – Prace porządkowe; Przygotowanie powierzchni pod izolacje; Demontaż deskowania ustroju nośnego pod kapami chodnikowymi; Iniekcja kanałów kablowych; Przygotowanie przejazdu – nitka Warszawa;
WD 277A – Prace porządkowe; Przygotowanie do sprężania ustroju nośnego; Demontaż deskowania; Przygotowanie do sprężania; Sprężanie ustroju nośnego; Izolacja na mokro; Przygotowanie do malowania skrzydełek – podpora C;
WD-279 –Izolacja na zimno; Demontaż deskowania ustroju nośnego; Przygotowanie kabli do iniekcji; Iniekcja kanałów kablowych; Przygotowanie powierzchni ustroju nośnego w strefie kap chodnikowych na gorąco; Deskowanie; Dozbrojenie bloków kotwiących; Deskowanie i zbrojenie ścianki zaplecznej; Montaż kotew talerzowych i krawężników;
MD-280A – Zabetonowano ustrój nośny;
MA-280 – Zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej i skrzydła - przyczółek A; Zasypka fundamentów - przyczółek B; Beton ścianki zaplecznej;
WD-281 –Zbrojenie skrzydeł w osi A i C – etap II; Sprężanie płyty ustroju nośnego; Iniekcja płyty ustroju nośnego; Rozbiórka szalunków ustroju nośnego i skrzydeł; Zbrojenie i szalowanie wnęk kotwiących na belkach ustroju;
WD-282 –Zbrojenie skrzydeł w osi C – etap II; Szalowanie i betonowanie skrzydeł w osi C etap II; Betonowanie wnęk kotwiących na belkach ustroju nośnego; Sprężanie i iniekcja płyty ustroju nośnego; Rozbiórka szalunków ustroju nośnego; Zbrojenie, szalowanie i betonowanie skrzydeł w osi A etap II;
MA-283 – Szalowanie i betonowanie wnęk zakotwień płyty ustroju nośnego; Szalowanie i zbrojenie ścianek żwirowych
WD-284 – Zabetonowano ustrój nośny;
MA-285 – Szalowanie i betonowanie wnęk zakotwień płyty ustroju nośnego; Szalowanie i zbrojenie ścianek żwirowych;
WD-286 – Montaż szalunków ustroju nośnego; Montaż wpustów i sączków odwadniających; Betonowanie ustroju nośnego; Pielęgnacja betonu ustroju nośnego; Zbrojenie skrzydeł A – etap II; Przeciąganie kabli sprężających;
WA-287 – Montaż zbrojenia i szalunków ustroju nośnego; Montaż wpustów i sączków odwadniających; Betonowanie ustroju nośnego;
MA-288 –Montaż szalunków i zbrojenia ustroju nośnego; Montaż wpustów i sączków odwadniających; Montaż rur osłonowych kabli sprężających; Betonowanie ustroju nośnego;
KP1 – Rozbiórka szalunków płyty ustroju nośnego.

Postęp robót branżowych:
- w zakresie robót melioracyjnych wykonywane były zbieracze oraz prowadzone były prace na rowach melioracyjnych.
- w zakresie kanalizacji deszczowej wykonywane były naprawy i montaże wpustów i nadstawek; montaż poprzeczek i studni drenażowych; budowa odwodnienia liniowego i montaż zestawów podczyszczających.
 

Listopad 2011

Roboty drogowe:

• na sekcji 1:
- wzmocnienie materacem – 6 520m
- nasypy – 5 270m
- warstwa mrozoochronna – 10 490m
- warstwa stabilizowana cementem – 7 270m
- podbudowa z kruszywa łamanego – 6 610m
- podbudowa z betonu asfaltowego – 5 520m
- warstwa wiążąca – 1 205m
- ściek krawędziowy – 3 680m

• na sekcji 2:
- wzmocnienie materacem – 5 255m
- nasypy – 4 150m
- warstwa mrozoochronna – 8 605m
- warstwa stabilizowana cementem – 6 840m
- podbudowa z kruszywa łamanego – 4 700m
- podbudowa z betonu asfaltowego – 3 300m
- warstwa wiążąca – 2 500m
- ściek krawędziowy – 1 300m

• na sekcji 3:
- wzmocnienie materacem – 5 405m
- nasypy – 5 095m
- warstwa mrozoochronna – 5 060m
- warstwa stabilizowana cementem – 3 450m
- podbudowa z kruszywa łamanego – 3 200m
- podbudowa z betonu asfaltowego – 3 100m
- warstwa wiążąca – 2 750m
- ściek krawędziowy – 2 000m

Sumaryczne zaawansowanie robót drogowych na trasie autostrady A2 na całym odcinku wynosi:
- wzmocnienie materacem – 17 180m (86%) – w październiku wynosiło 77%
- nasypy – 14 515m (73%) – w październiku wynosiło 42%
- warstwa mrozoochronna – 24 155m (60%) – w październiku wynosiło 27%
- warstwa stabilizowana cementem – 17 560m (44%) – w październiku wynosiło 17%
- podbudowa z kruszywa łamanego – 14 510m (36%) – w październiku wynosiło 17%
- podbudowa z betonu asfaltowego – 11 920m (30%) – w październiku wynosiło 10%
- warstwa wiążąca – 6 455m (16%) – w październiku wynosiło 0%
- ściek krawędziowy – 6 980m (17%) – w październiku wynosiło 0%

 

Roboty mostowe:WD-271 – Montaż łożysk i zbrojenia ustroju nośnego; Betonowanie ustroju nośnego; Pielęgnacja betonu; Sprężanie ustroju nośnego; Demontaż deskowania;
WD-272 – Montaż łożysk i zbrojenia ustroju nośnego; Betonowanie skrzydeł przyczółka C.
Montaż wpustów i sączków; Betonowanie ustroju nośnego; Pielęgnacja betonu;
MA-273 – Montaż łożysk i zbrojenia ustroju nośnego; Montaż kabli sprężających; Montaż wpustów i sączków; Betonowanie ustroju nośnego;
WD-274 – Montaż łożysk i zbrojenia ustroju nośnego; Betonowanie ustroju nośnego; Pielęgnacja betonu; Sprężanie ustroju nośnego; Demontaż deskowania;
WD-275 – Montaż łożysk i zbrojenia ustroju nośnego; Układanie kotew; Montaż wpustów i sączków; Montaż kabli sprężających; Betonowanie ustroju nośnego;
MA-276 – Montaż deskowania ustroju nośnego na nitce prawej ( kierunek Warszawa);
Betonowanie podpór A2 i C2; Montaż rusztowania nitki lewej; Montaż podparcia lewego pomostu ( kierunek Poznań); Montaż deskowania ustroju nośnego – obie strony;
Demontaż deskowania podpory A2, C2; Montaż łożysk – strona prawa ( kierunek Warszawa); Betonowanie ciosów lewego pomostu ( kierunek Poznań); Montaż zbrojenia, rur osłonowych do ochrony kabli sprężających; Montaż wpustów i sączków; Betonowanie ustroju nośnego – nitka prawa;
MA-276A – Zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego – nitka lewa; Pielęgnacja betonu;
Chudy beton pod płyty przejściowe za przyczółkami A, B; Zbrojenie płyt przejściowych na podporze A; Rozbiórka rusztowania – nitka prawa; Zasypka fundamentów; Rozbiórka deskowania ustroju nośnego; Montaż płyt przejściowych;
MD-276B – Zasypki przyczółków; Demontaż deskowania ustroju nośnego;
WD-277 – Deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego;
Betonowanie ustroju nośnego; WD-277A – Deskowanie ustroju nośnego; Montaż rusztowania;Zbrojenie ustroju nośnego; Betonowanie ustroju nośnego;
WD-279 – Deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego; Betonowanie skrzydełek S1` - podpora A; Deskowanie i zbrojenie skrzydełek S1` i S2` - II etap na podporach A i C; Przygotowanie powierzchni pod izolacje; Izolacja betonu przyczółków na mokro; Montaż kotew i wpustów;
Betonowanie ustroju nośnego; Sprężanie ustroju nośnego;
MD-280A – Zabetonowano ustrój nośny;
MA-280 – Demontaż deskowania – nitka prawa i lewa; Zasypki za przyczółkami; Iniekcja osłonek kabli sprężających; Dozbrojenie i deskowanie bloków kotwiących; Betonowanie bloków kotwiących; Wykonanie ścianek zaplecznych;
WD-281 – Montaż szalunków pod ustrój nośny; Zbrojenie ustroju nośnego; Montaż wpustów i sączków odwadniających; Betonowanie ustroju nośnego; Pielęgnacja ustroju nośnego; Zbrojenie skrzydeł w osi A i C – etap II;
WD-282 – Zbrojenie ustroju nośnego; Montaż wpustów i sączków odwadniających; Betonowanie ustroju nośnego; Pielęgnacja betonu ustroju nośnego; Zbrojenie skrzydeł w osi C – etap II; Szalowanie i betonowanie skrzydeł w osi C etap II;
MA-283 – Zasypki i drenaż za przyczółkami;
WD-284 – Zabetonowano ustrój nośny;
MA-285 – Zasypki i drenaż za przyczółkami; Zbrojenie wnęk zakotwień płyty ustroju nośnego;
WD-286 – Montaż szalunków i zbrojenia skrzydła w osi C - etap I i korpusu w osi A; Betonowanie skrzydeł C – etap I i korpusu w osi A; Przygotowanie platformy pod szalunki ustroju nośnego; Wyciąganie ścianek szczelnych; Montaż szalunków ustroju nośnego; Zbrojenie ustroju nośnego; Zasypki ław fundamentowych podpory A i C; Montaż wpustów i sączków odwadniających;
WA-287 – Zasypki fundamentu w osi 1,2,3,4; Rozbiórka szalunków na korpusach A1 i D1;
Montaż szalunków ustroju nośnego – nitka Poznań oraz nitka Warszawa;Montaż konstrukcji stalowej – nitka Warszawa; Zbrojenie, szalowanie i betonowanie ścian oporowych A1 i A2 – etap I i II; Montaż łożysk garnkowych; Zasypki fundamentów; Zbrojenie ustroju nośnego;
MA-288 – Montaż zbrojenia korpusu A1, A2, B1, B2 i skrzydła A1, A2, B1, B2;
Betonowanie korpusu A1, A2, B1, B2 i skrzydła A1, A2, B1, B2; Wykonanie platformy pod ustrój nośny; Montaż szalunków ustroju nośnego; Montaż łożysk garnkowych;
KP1 – Montaż szalunków ustroju nośnego; Montaż konstrukcji stalowej na podpory;
Zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego; Pielęgnacja płyty ustroju nośnego;

Postęp robót branżowych:
- w zakresie robót melioracyjnych wykonywane były zbieracze oraz prowadzone były prace na rowach.
- w zakresie kanalizacji deszczowej wykonywane były naprawy i montaże wpustów i nadstawek; montaż poprzeczek i studni drenażowych; budowa odwodnienia liniowego i montaż zestawów podczyszczających.
 

Październik 2011

Roboty drogowe
• na sekcji 1:
- 100% zakresu odhumusowania
- 75% wzmocnienia materacem
- 45% nasypów
- 40% warstwy mrozoochronnej
- 15% tj. 2615mb warstwy stabilizacyjnej cementem
- 1% podbudowa z kruszywa łamanego
- 1% podbudowa z betonu asfaltowego
- drogi poprzeczne, dojazdowe: wykonano odhumusowanie przy obiektach 271, 272, 274, 275
• na sekcji 2:
- 100% zakresu odhumusowania
- 85% wzmocnienia materacem
- 40% nasypów
- 20% warstwy mrozoochronnej
- 20% warstwy stabilizowanej cementem
- 20% podbudowa z kruszywa łamanego
- 30% podbudowa z betonu asfaltowego
- węzeł Wiskitki – roboty przygotowawcze 50% , roboty ziemne 30%
• na sekcji 3:
- 100% zakresu odhumusowania
- 70% wzmocnienia materacem
- 40% nasypów
- 20% warstwy mrozoochronnej
- 15% warstwy stabilizowanej cementem
- 30% podbudowy z kruszywa łamanego

Roboty mostowe.:
WD-271 - Zakończenie deskowania ustroju nośnego bez poprzecznicy na podporze C. Wykonanie montażu łożysk na podporze A i B.
WD-272 – Zakończenie deskowania ustroju nośnego bez poprzecznicy na podporze C. Rozpoczęcie deskowania skrzydeł – etap I na podporze C. Zakończenie zbrojenia skrzydeł na podporze C.
MA-273 – Zakończenie deskowania ustroju nośnego.
WD-274 - Zakończenie deskowania ustroju nośnego.
WD-275 - Zakończenie deskowania ustroju nośnego bez poprzecznicy korpusu C. Wykonanie naprawy zbrojenia ciosów podłożyskowych, ponowne wykonanie zbrojenia ciosów. Betonowanie ciosów podłożyskowych.
MA-276 – Wykonanie korpusów przyczółka A1,C1,B1,B2; Zabetonowanie ciosów podłożyskowych na A1, B1, C1. Wykonanie deskowania nitki prawej między podporami A1 i B1, montaż rusztowania między B1 i C1 oraz między A2 i B2. Zbrojenie podpór A2 oraz C2. Betonowanie podpory A1 oraz C1, betonowanie ciosów podłożyskowych na nitce prawej.
MA-276 A – Deskowanie ustroju nośnego, Montaż zbrojenia ustroju nośnego – nitka lewa; Zbrojenie ustroju nośnego nitka prawa. Betonowanie ustroju nośnego – nitka prawa. Izolacja na zimno fundamentów i ścian przyczółka. Montaż wpustów i sączków – jezdnia prawa. Montaż łożysk – jezdnia lewa i prawa.
MD-276B – Deskowanie, zbrojenie, betonowanie ustroju nośnego. Montaż wpustów, sączków i łożysk.
WD-277 – Podpora A i D. Rusztowanie, deskowanie, zbrojenie ustroju nośnego. Montaż łożysk.
WD-277 A – Podpora B, C ( skrzydełka) – I etap. Podparcie i deskowanie ustroju nośnego. Izolacja podpory A,B,C.
WD-279 – Podpora A, C. Rusztowanie, deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego. Montaż łożysk.
MD-280A –Wykonanie umocnienia linii brzegowej rzeki.
MA-280 – Deskowanie, zbrojenie, betonowanie i sprężenie ustroju nośnego - nitka prawa i lewa. Izolacja podpory A, B. Montaż wpustów, sączków i łożysk.
WD-281 – Przygotowanie platformy pod ustrój i szalowanie ustroju nośnego. Przestój z uwagi na roboty drogowe.
WD-282 – Szalowanie ustroju nośnego. Przestój z uwagi na roboty drogowe.
MA-283 – Wykonano fundamentowanie.
WD-284- Wykonano łożyska.
MA-285 – Wykonano łożyska.
WD-286 – Betonowanie ławy fundamentowej podpory A. Zbrojenie, szalowanie i betonowanie korpusu w osi C oraz podpór pośrednich w osi B. Zbrojenie, szalowanie i betonowanie skrzydeł w osi A. Przygotowanie platformy pod szalunki ustroju nośnego.
WA 287 –Zbrojenie, szalowanie i betonowanie podpór w osi 1,2,3 i 4 notka Warszawa. Zbrojenie, szalowanie i betonowanie korpusu 1 i4 nitka Poznań. Izolacje cienkie ław fundamentowych.
MA 288 – Zbrojenie, szalowanie i betonowanie fundamentów oraz podpór w osi A i B.
KP1 – Zbrojenie, szalowanie i betonowanie słupków podpory nr 1,2,3. Zbrojenie, szalowanie i betonowanie słupków S1 i S1` oraz P1 i P1`.

Postęp robót branżowych: wykonywane są kolizje wodociągowe, zbieracze oraz prowadzone są prace na rowach. W zakresie kanalizacji deszczowej wykonywane są wpusty deszczowe, montaż poprzeczek i studni drenażowych, budowa odwodnienia liniowego i montaż zestawów podczyszczających, w zakresie robót teletechnicznych zakończono kolizję T09. Roboty branżowe wykonywane są zgodnie z harmonogramem.

 

Wrzesień 2011

Roboty drogowe:
• na sekcji 1:
- 90% zakresu odhumusowania 
- 70% wzmocnienia materacem
- 35% nasypów
- 25% warstwy mrozoochronnej
- 2,1% tj. 420mb warstwy stabilizacyjnej cementem
- drogi poprzeczne, dojazdowe: wykonano odhumusowanie przy obiektach 271, 272, 274, 275
• na sekcji 2:
- 85% zakresu odhumusowania
- 60% wzmocnienia materacem
- 35% nasypów
- 9% warstwy mrozoochronnej
- węzeł Wiskitki – roboty przygotowawcze 50% , roboty ziemne 30%
• na sekcji 3:
- 90% zakresu odhumusowania
- 55% wzmocnienia materacem
- 35% nasypów
- 10% podbudowy (wg harmonogramu nr 2 rev 1 planował wykonanie 15% zakresu robót).

Roboty mostowe.:
WD 271 – trwa porządkowanie placu budowy, przygotowanie do montażu podparcia ustroju nośnego. Od 4.10.2011 Wykonawca rozpocznie wykonywanie deskowania.
WD 272 – Montaż podparcia ustroju nośnego, odpompowywanie wody przyczółka A,C usuwanie zasypki z gruntu nieprzepuszczalnego, przygotowanie szalunków.
MA 273 – Zbrojenie przyczółka korpusu P1(nitka prawa) montaż rusztowań pod podparcie utroju nośnego, przygotowanie szalunków.
WD-274 - Przygotowanie podłoża pod montaż podparcia ustroju nośnego, demontaż zbrojenia skrzydełka przyczółek A, usuwanie zasypki z gruntu nieprzepuszczalnego przyczółek C, rozpoczęcie deskowania.
WD-275 - Przygotowanie podłoża pod podparcie ustroju nośnego, demontaż zbrojenia skrzydełka, czyszczenie zbrojenia korpusów obu przyczółków
MA-276 - Demontaż zbrojenia przyczółków oraz podpór pośrednich, czyszczenie oraz przygotowanie zbrojenia podpór pośrednich do betonowania, rozpoczynanie deskowania podpór pośrednich
MA 276 A – Deskowanie, betonowanie ścianki zaplecznej, naprawa betonu, budowa rusztowania pod ustrój nośny
MD-276B - budowa rusztowania pod ustrój nośny
WD 277 – Podpora D - deskowanie, zbrojenie przyczółka
WD 277 A – Podpora A - deskowanie, zbrojenie skrzydeł, Podpora B - deskowanie, betonowanie słupa, Podpora C - deskowanie, zbrojenie korpusu przyczółka, zasypki fundamentów
WD 279 – Podpora A - deskowanie, zbrojenie, betonowanie korpusu, Podpora B - deskowanie, betonowanie słupa, Podpora C - zbrojenie, deskowanie korpusu
MD 280 – Szalowanie strefy zakotwień nad podporami A i B, Betonowanie strefy zakotwień nad podporami A i B
MA-280 - Deskowanie ustroju nośnego - nitka prawa, zbrojenie ustroju nosnego - nitka lewa, przygotowanie powierzchni przyczółka pod izolacje
WD 281 – Montaż szalunków i zbrojenia korpusu w osi C
Betonowanie Słupa S2 w osi B, Betonowanie korpusu w osi C
WD-282 - Wyciąganie ścianek szczelnych podpora w osi B, Zasypki fundamentów, Montaż zbrojenia skrzydeł etap II oś C, Wykonywanie platformy pod ustrój nośny
MA-283 - Rozbiórka szalunków ustroju nośnego
WD 284- Montaż szalunków i zbrojenia skrzydła podpora D etap II, Betonowanie Skrzydeł etap II podpora D, Sprężanie ustroju nośnego
KP1 – Organizacja zaplecza budowy, Chudy beton pod fundament podpora nr 2, Montaż zbrojenia fundamentu podpory nr 2
WD 286 – Betonowanie korka z chudego betonu podpora w osi A
Montaż zbrojenia fundamentów w osi B i C
WA 287 – Roboty ziemne na podporze nr 1, Betonowanie korka z chudego betonu na podporze nr 1, Zbrojenie fundamentu na podporze nr 3 i betonowanie fundamentu, Zbrojenie fundamentu na podporze 2, Rozkuwanie pali typu Franki na podporze nr 4 i zbrojenie fundamentu
MA 288 – Organizacja zaplecza budowy, Wykopy na podporze A i B.

Postęp robót branżowych: wykonywane są kolizje wodociągowe i przygotowywane są wykonanie sieci do prób ciśnieniowych. W zakresie robót melioracyjnych wykonywane są zbieracze, wykonywane są robót teletechniczne w realizacji T09, T12, w zakresie kanalizacji deszczowej naprawiane są istniejące wpusty deszczowe i montowane są nowe.